Logopedická prevence

Program průběžné logopedické prevence se koná v rámci vzdělávání dětí v průběhu dne.

Jedním z hlavních vzdělávacích cílů předškolního vzdělávání je rozvoj komunikačních schopností. Mateřská škola má - vedle rodiny - mimořádný prostor pro vytváření jazykových kompetencí svěřených dětí zařazujeme logopedickou prevenci.

Koncepce logopedické prevence

  • Dechová cvičení - jejich hlavním cílem je prohloubení fyziologicky správného vdechu i výdechu při mluvení a jejich ovládání. Nacvičujeme správný nádech nosem a výdech pusou, prodloužení a usměrňování výdechového proudu vzduchu, břišní dýchání.
  • Fonační cvičení - jsou zaměřena na výcvik mluvního i pěveckého projevu.
  • Artikulační cvičení - rozvoj motoriky mluvidel (pohyb rtů a jazyka), čímž vytváříme předpoklad ke správné výslovnosti jednotlivých hlásek.
  • Smyslové vnímání - cvičení sluchové percepce (fonematický sluch), zrakové percepce, rozumových schopností.