O nás

Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Vitice, okres Kolín

příspěvková organizace

Vitice 15                                        

281 06  Vitice                                                                                                   

IČ: 71002774

e-mail: zs.vitice@centrum.cz

tf: 321 674 665

ID: akrmh5j


Zřizovatel: Obec Vitice, Vitice 95, okres Kolín, 281 06

Obec s rozšířenou působností: Český Brod


 V obci Vitice je sídlo obecního úřadu, který spravuje 6 obcí - Vitice, Chotýš, Hřiby, Dobré Pole, Lipany a Močedník.

Vzdělávání školáků ze spádových obcí zajišťuje místní škola. Současná vitická škola byla postavena v roce 1975 (ZŠ) a budova MŠ v roce 1980. Budova původní základní školy byla přestavěna na dům s pečovatelskou službou. Od roku 2003 je škola příspěvkovou organizací obce a dle zřizovací listiny sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.

je málotřídní pro žáky 1. až 5. ročníku. Kapacita školy je 60 žáků. V budově základní školy jsou 3 třídy, tělocvična a zázemí (šatny, WC, sborovna, ředitelna, kabinet, technická místnost). Budova má dva vchody, z nichž jeden je bezbariérový. V roce 2018 byla budova školy zateplena a opatřena novou fasádou. Chodba školy je prosvětlena světlovody a vytápění tělocvičny zajišťují tepelná čerpadla. 

 Dobré autobusové spojení je s Kouřimí, s Českým Brodem a obcemi na trase.

 

ZŠ 


 

má kapacitu 28 žáků a je určena pouze pro děti z výše uvedených spádových obcí. V budově mateřské školy jsou dvě třídy a zázemí (WC, šatna, kuchyňka, prádelna, kancelář,technická místnost).

MŠ


 

ŠJ je vybavena novu kuchyní. Děti ze ZŠ se stravují v malé jídelně, dětem z MŠ jsou obědy a svačinky dodávány do školky. Školní kuchyně vaří obědy i pro veřejnost.

Škola má tři budovy - je koncipovaná jako tzv. pavilónová - MŠ, ZŠ a hospodářský pavilon.

K areálu patří  zahrada MŠ, pozemek je oplocený.

Součástí hospodářské budovy jsou soukromé byty. Budovy MŠ a HP byly v roce 2014 zatepleny, opatřeny novou fasádou a okny.(dotace EU, Fond soudržnosti spolufinancovaný obcí).

ŠJ


Vybavení:

- je optimálně materiálně vybavená, útulná, zároveň dostatečně prostorná - interaktivní tabule, individuální relaxační boxy, vkusný nábytek i hygienické zařízení.

- Vyučuje se ve dvou třídách, jedna je vybavena interaktivní tabulí. Školní družina je ve třetí třídě, která se slouží zároveň jako učebna informatiky. Kromě počítačů mají děti k dispozici i výukové tablety. V budově ZŠ je malá tělocvična, kterou může využívat i školka. 

Vedení obce je škole nakloněno a plánuje její další modernizaci.