Vážení rodiče

Plánovali jsme uskutečnit letos adventní besídku dětí z MŠ a žáků

ze ZŠ v úterý 30.11. 2021 v podvečer ve vitické hospodě.

Společně s vámi v teple a s možností občerstvení.


Opatření a nařízení proti šíření koronaviru nám však plány překazila.


Besídku proto absolvujeme ve zkrácené podobě ve stejný den

dopoledne  - cca v 10:45 - venku u smrku před budovou ZŠ. 

S krátkým pásmem básniček a písniček vystoupí děti z MŠ a žáci ZŠ.

Kdo z vás bude mít chvilku, může se přijít podívat.


kolektiv školy