1. a 2. ročník:

Výuka bude probíhat ve škole dle běžného rozvrhu, s výjimkou Tv a Hv.

Žáci i pedagogové s rouškami.

ŠD bude pro žáky 1. a 2. ročníku.

 

3., 4. a 5. ročník:

Bude i nadále probíhat distanční výuka.

Žáci mají plán výuky svých týmů v kalendáři aplikace Microsoft Teams.

Případné změny paní učitelka třídní včas žákům nahlásí.

Výuka na dálku je pro žáky povinná.

Jsou povolené individuální konzultace při předávání úkolů. 

  • v pondělí přinesou žáci vypracované úkoly a mohou s učitelkou jednotlivě probrat učivo podle potřeby
  • ve středu si žáci přijdou pro úkoly a znovu mají možnost s učitelkou učivo individuálně zopakovat a to v časech: 

5. ročník:    8:15 – 8:45 hod.

4. ročník:    9:00 – 9:30

3. ročník:    9:45  – 10:15

Žáci vstupují do školy po jednom a s nasazenými rouškami. 

Obědy!

Žáci 3., 4. a 5. ročníku si mohou vyzvedávat obědy ve školní jídelně přes výdejové

dveře od 11:00 do 12:00 hodin. Zájemci se včas nahlásí - nejlépe v pondělí ráno.