V předstihu oznamujeme, že zápis 

   do ZŠ Vitice, do 1. ročníku povinné školní docházky pro rok 2023/2024

   proběhne ve středu 19. 4. 2023 od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy.

 

  Přesné informace budou oznámeny během března 2023.