Ředitelka školy rozhodla, na základě žádostí o přijetí do 1. ročníku povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021, o přijetí těchto žadatelů:

dle přidělených registračních čísel:

 

  1. 012020 – přijat
  2. 022020 – přijat
  3. 032020 – přijat
  4. 042020 – přijat
  5. 052020 – přijat
  6. 062020 – přijat
  7. 072020 – přijat
  8. 082020 – přijat
  9. 092020 – nepřijat
  10. 102020 – přijat

 

Bylo vyhověno i dvěma žádostem o odklad školní docházky.

 Ve Viticích 4. května 2020                                                                       . R. Pacalová, ředitelka školy