Seznam přijatých žáků do 1. ročníku dle registračních čísel:

    

   Seznam přijatých žáků do 1. ročníku 2021/2022

 

    Prosíme zákonné zástupce, kteří ještě neobdrželi rozhodnutí o přijetí, aby se zastavili ve škole 

    a rozhodnutí si proti podpisu vyzvedli.

    Nejlépe v době od 12:30 do 15:00 hodin nebo po tf. domluvě jindy v rozmezí 7:30 - 16:30 hodin.

    Děkujeme.

 

      R. Pacalová