Otázky na pana mimistra Plagu při jednání Školského výboru a jeho odpovědi:

 Podařilo se zařadit málotřídní školy do 5. stupně ve verzi PES 2.0?

 Ano, podařilo. Vše bylo připraveno, odsouhlaseno, avšak situace nedovolila spustit PES 2.0. Paní náměstkyně mi sdělila, že se to týká málotřídních škol do 50 respektive 75 žáků z tohoto není jasné, zda se to týká všech málotřídek. PES 2.0 by se měl spustit až bude v nemocnicích méně než 4000 pacientů.

 Kdy plánujete návrat žáků do škol (1. stupeň)?

 1. březen - maturanti, 15. březen - deváťáci a 5. dubna žáci 1. stupňů!!!

Mohou si ředitelé sehnat testy sami? A v případě, že si je seženou, mohou vrátit své žáky do škol?

Zvažujeme možnost individuálního návratu škol, které si seženou testy, a to od 1. března. 

 

CO BUDE DÁL:

 1) senátoři chtějí dát ústavní žalobu na nouzový stav, jeden z důvodů je odpírání práva na vzdělání - se senátorem Polčákem jsem jednal, a naše úsilí podporuje

2) svaz měst a obcí chce tlačit na to, abychom se i my, málotřídní školy, dostaly k testům dříve než 5. dubna. Je třeba oslovit svého starostu, jestli je členem svazu, a pokud ano, ať se starostové spojí na úrovni zřizovatelů a tlačí na vládu společně.

 

Odkaz na pořady:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/421231100030108-udalosti-v-regionech/obsah/812086-vyjimky-pro-malotridky

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/vratte-do-malotridek-vsechny-zaky-volaji-reditele-napsali-babisovi-40348109

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/221411010110212-studio-6-ii/video/819403

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/421231100030212-udalosti-v-regionech/video/819522

 

https://tn.nova.cz/clanek/skole-ve-branticich-dosla-trpelivost-zaky-se-rozhodla-testovat-sama.html

 

https://cnn.iprima.cz/vysilani#0-12.2.2021 


Vážení rodiče,

naše škola se připojila k iniciativě málotřídních škol, která požaduje, aby se z mnoha důvodů vrátily do těchto škol děti k běžné výuce.

Zatím ale žádný návrh nebyl ze strany státu vyslyšen.

Už to bude rok ode dne, kdy byly školy plošně uzavřeny a dosud nikdo z MŠMT ani MZd ani z jiných odborných institucí nezajistil systém, ve kterém by se děti mohly bezpečně a alespoň v omezené míře prezenční výuky zúčastňovat - turnusová výuka, skupinová výuka apod. Pokud s různými návrhy přijdou školy samotné, nikdo je nevyslyší. Nyní jsou ve hře testy. Tak uvidíme. Je to úloha s mnoha neznámými. Návrhy se pořád mění.Názory na návrhy taky...........PlačícíPlačícíPlačící

Pro nás zřejmě návrat 3. - 5. ročníku do školy není do poloviny března aktuální. 

R. Pacalová, 15.2.2021