Úplata za školní družinu 2018/2019

č.j.: 125/2018

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2018/2019

Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání
ve znění pozdějších předpisů

stanovuji docházku do ŠD jako bezúplatnou.

Na třídní schůzce dne 11.9. 2018 se rodiče dohodli, že i nadále budou družině poskytovat dobrovolný příspěvek 500 Kč ročně – 50 Kč měsíčně - na nákup výtvarných potřeb, her, knih apod. K tomuto účelu je vytvořen "družinový fond", který spravuje pí vychovatelka ŠD. Čerpání fondu je u ní po dohodě k nahlédnutí.

Ve Viticích dne 24.9. 2018
Renata Pacalová, ředitelka školy