č.j.: 128/2020

 Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

pro školní rok 2020/2021

 

 Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání

ve znění pozdějších předpisů 

stanovuji úplatu za docházku do školní družiny 500 Kč za žáka a školní rok.

 Úplata bude hrazena bezhotovostně na účet školy.

 

V případě uzavření ŠD z důvodu vyhlášené karantény nebo nouzového stavu bude vrácena vždy částka za celý kalendářní měsíc, po který bude zařízení uzavřeno. Vyúčtování bude provedeno na konci školního roku, nejpozději do 10.7. 2021.

Finance jsou určeny na nákup výtvarných a jiných potřeb spojených s provozem školní družiny.

  

 

 

Ve Viticích dne 1.9. 2020

 

 Renata Pacalová, ředitelka školy