Úplata za školní družinu 2019/2020

č.j.: 79/2019

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2019/2020

Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání
ve znění pozdějších předpisů

stanovuji úplatu za docházku do ŠD na 500 Kč za žáka a školní rok.

Úplata bude hrazena bezhotovostně na účet školy.

Finance budou určeny na pořizování potřeb spojených s provozem ŠD.

Ve Viticích dne 1.9. 2019
Renata Pacalová, ředitelka školy