Ve čtvrtek 27. ledna 2022 plánujeme uskutečnit třídní schůzky.

Začátek v 16:00 hodin.

Program:

Zhodnocení prvního pololetí

Informace o prospěchu žáků

Plány

Diskuze 

Konzultace s třídními učitelkami

Těšíme se.

Za kolektiv školy zve R. Pacalová