Plánovaná škola v přírodě se letos neuskuteční.

MŠMT v metodickém pokynu konání takových akcí zakázalo.

Zálohy budou v plné výši vráceny žákům 5. ročníku.

U ostatních žáků se na dalším postupu dohodneme s rodiči - plánujeme rodičovské schůzky na konci června. Termín a způsob konání bude včas upřesněn.

3.5.2020