Vážení rodiče

Je nám to líto, dětem také, ale oba výjezdy do Prahy, 16.11. i 24.11., rušíme.

Reagujeme tak na projevené obavy řady z vás.

Nechceme děti rozdělovat na ty, jejichž rodiče souhlasí, a na ty druhé.

Snažila jsem se dnes vyjednat na zítřek náhradní akci. Termín je napjatý,

nepodařilo se.

Nastane-li příznivější stav, určitě vyjedeme.

 

Děkuji jedné i druhé názorové straně za pochopení. 

Zítra bude běžná výuka. Vybrané peníze vrátíme.

za kolektiv školy Pacalová, 15.11.2021