S časovým předstihem -  pro případné plánování vánočních prázdnin -

   oznamuji termín ředitelského volna.

   Pacalová

 

  Ředitelské volno - prosinec