Vážení rodiče,

na základě posouzení všech kritérií bylo možné vyhovět pouze osmi žádostem z devatenácti.

Pokud si někteří zájemci podali žádost o přijetí ještě v jiné MŠ a tam je přijmou, existuje pak teoreticky

jistá šance, že se místo u nás uvolní.

Rádi bychom vyhověli všem. Zatím to z kapacitních důvodů nelze.


Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání k 1.9. 2021


R. Pacalová