Ředitelka školy rozhodla, na základě skutečností zjištěných při zápisu do první třídy ZŠ pro školní rok 2019/2020,

o přijetí těchto žadatelů:

 

                                                dle přidělených registračních čísel:

 

  1. 201901
  2. 201903
  3. 201904
  4. 201905
  5. 201906

      Těšíme se 2. září 2019                                                            Mgr. R. Pacalová, ředitelka školy