Ředitelka školy rozhodla, na základě žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021, dle přidělených registračních čísel takto:

1104       - přijat

2104       - přijat

4104       - přijat

5104       - přijat

6104       - přijat

8104       - přijat

9104       - přijat

11104     - přijat

12104      - přijat

3104       - nepřijat

7104       - nepřijat

10104     - nepřijat

13104     - nepřijat

14104      - nepřijat

V pondělí 25.5. 2020 budou všichni zákonní zástupci kontaktováni zástupkyní ředitelky a seznámeni s dalším postupem.

20.5. 2020  Mgr. R. Pacalová