Ředitelka školy oznamuje dle §24, odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, v souladu s § 2, odst. 5 Vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku a po dohodě se zřizovatelem  

uzavření běžného provozu MŠ od 26.6. 2019 do 31.8. 2019.

Důvodem uzavření je zahájení rekonstrukce školní kuchyně.

MŠ bude otevřena v omezeném provozu ve dnech: 26., 27., 28.6. a 4. - 7.7.

od 7:00 do 11:30 hod. Děti si přinesou svačiny.

Zájemci se zapíší v šatně MŠ do vyvěšeného archu.

Děkujeme za pochopení.