Firma Bovys, která nám v letošním školním roce dodává ovoce a mléčné produkty do

školy, pokračuje v plné dodávce i v současné situaci.

Proto žáci 3. - 5. ročníku budou dostávat ovoce a mléčné výrobky domů a to v případě,

že docházejí do školy na individuální konzultace ve stanovených dnech.

Usmívající se