Organizace školního roku 2019/2020 

První pololetí: pondělí 2. září 2019 –  čtvrtek 30. ledna 2020

Druhé pololetí: pondělí 3. února 2020 –  úterý 30. června 2020

Prázdniny:

Podzimní  prázdninyúterý  29. října a středa 30. října 2019

Vánoční  prázdninyod soboty 21. prosince 2019  do pátku 3. ledna 2020

Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020

Pololetní  prázdninypátek 31. ledna 2020

Jarní prázdniny:  9. března – 15. března 2020 ( okres Kolín)

Velikonoční  prázdniny:   čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10.dubna je svátek

Letní  prázdniny:  středa 1. července – pondělí 31. srpna 2020

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro šk. rok 2020/2021 proběhne během dubna 2020. (ZŠ)

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne od 2. do 16. května 2020. (MŠ)

V průběhu školního roku může ředitelka školy vyhlásit až 5 dnů ředitelského volna (dle §24 odst. 2, školského zákona 561/2004) a to z technických nebo organizačních důvodů a se souhlasem zřizovatele.