Všem žákům přejeme prázdniny plné krásných zážitků.

Usmívající se

Úřední záležitosti budeme vyřizovat v týdnu od 26. do 30. srpna.


Sejdeme se v pondělí 2. září 2019 v 8:00 hod.

v tělocvičně školy při slavnostním zahájení školního roku 2019/2020.