Plán na červen 2021

1.6.    fotografování – v 9:00 hodin ve škole

2.6.    celodenní výlet – ZOO Dvůr Králové

11.6.   draví ptáci – ukázka ve škole

15.6.   schůze Školské rady od 16 :00 hodin

16.6.  pěší výlet do Kouřimi

17.6.  ukončení klasifikace – Pedagogická rada – 16:00 hodin

22.6.  projektový den – 8:00 – 12:00 – Netradiční využití barev – bílé tričko s sebou!

23.6. schůzka s rodiči budoucích prvňáčků v 15:30 ve škole

28.6.  posezení s rodiči, rozloučení s žáky 5. ročníku, opékání buřtů – školní pozemek – od 16:00

29.6.  pěší výlet – cíl bude upřesněn

30.6.  vysvědčení a hurá na prázdniny