Vážení rodiče žáků ZŠ i dětí z MŠ

V těchto dnech by vám měli donést žáci ze školy domů dotazník nebo spíš prostor

pro vaše připomínky a názory. Rodičům dětí ze školky rozdají paní učitelky z MŠ.

Dotazník je anonymní.

Předem vám všem děkujeme za vyplnění a vhození do schránky školy

u školní kuchyně.


za kolektiv školy Pacalová, řed.


19.4.

Vzkaz: Dotazníky jsou v oběhu už tři týdny, ale vrátil se jich jen nepatrný zlomek.

           Prosíme rodiče o hojnější zapojení!! Děkujeme! za kolektiv Pacalová