Vážení rodiče,

dle metodického pokynu MŠMT vydaného dne 30.4.2020 bude mateřská škola otevřena od 25.5. 2020 do 3.7. 2020 za těchto podmínek :

- v areálu mateřské školy vyžadujeme zakrytí obličeje rouškou a odstup 2 m od sebe - není nutné u doprovodu dítěte (člena společné domácnosti)

- děti budou vstupovat do budovy školy bez doprovodu rodičů - převezme si je určený pracovník u vstupních dveří do budovy (dětem bude změřena teplota)  VŽDY ZVOŇTE....musíme zamezit setkání více osob v šatně, proto bude v šatně vždy určený pracovník  a dítě, ostatní budou čekat venku, stejný režim bude i při odchodu

- dítě s příznaky nemoci bude posláno zpět domů (rýma, kašel, apod. – zdraví dítěte potvrdí lékař - lékař vydá potvrzení, že má dítě alergii ( rýma) a není infekční

- povinnost nošení roušek pro děti odpadá, ale pokud se u některého z dětí objeví během dne příznaky nemoci, bude dítě izolováno od ostatních dětí. Škola bude ihned informovat rodiče a spádovou hygienickou stanici. Ostatním nastává okamžitá povinnost nasadit si roušku (tu budou mít děti na svém místě v hygienickém obalu v šatně MŠ - doporučujeme 2ks

- vyžadujete-li, aby dítě roušku nosilo, je nutné ho s tím doma obeznámit a mít připraveno v hygienickém obalu více roušek a obal na použité roušky - to na svém místě v šatně MŠ

- budova bude větrána a dezinfikována dle nařízení, bude dbáno na zvýšenou hygienu rukou a budou používány jednorázové ručníky

- s dětmi přesuneme co nejvíce aktivit na zahradu MŠ (prosíme pro děti vhodné oblečení k aktuálnímu počasí)

- stravování dětí zůstává v běžné podobě - svačiny a oběd, nebude však pitný režim – DĚTI SI PŘINESOU VLASTNÍ PITÍ V MALÉ, DOBŘE UZAVÍRATELNÉ PLASTOVÉ LAHVI, PODEPSANÉ

Docházka do MŠ je dobrovolná. Prosíme rodiče, aby dobře zvážili všechny okolnosti. Při nástupu do MŠ přinese rodič podepsané prohlášení – viz. web/MŠ/dokumenty. Bez tohoto prohlášení nelze dítě přijmout.

Rodičům dětí, kteří se rozhodnou dítě do školky nedávat, nebude za měsíc květen a červen účtováno školné.

 Žádáme rodiče o sdělení toho, zda dítě nastoupí nebo nenastoupí do 15.5. 2020 na e-mailovou adresu: ms.vitice@tiscali.cz     Děkujeme!

Mgr. R. Pacalová, 5.5.2020