Provoz školy od 1.9. 2020 !

ZŠ -bude zajištěna výuka bez omezení.

ŠD -  bude zajištěn provoz bez omezení.

Škola i školní jídelna zajistí zvýšenou péči o hygienu dle doporučení MZd a MŠMT.

Do školy přichází žáci zdraví bez známek např. nachlazení, rýmy apod.

Má-li žák alergické projevy, doloží o tom škole lékařské potvrzení.

Rodiče by měli omezit vstup do školy a na děti čekat venku.

Při zahájení školního roku a na zahajovací třídní schůzce prosíme rodiče o použití roušky.

Plavecká výuka bude, na cestu autobusem budou mít děti roušky.

V případě, že ve třídě bude chybět víc než 50% žáků, zahájí vyučující smíšenou výuku.

V případě vyhlášení karantény pro školu nebo nouzového stavu, zahájí škola distanční výuku.

Upozornění:

Záležet bude na takzvaném semaforu, který hodnotí okresy podle míry rizika nákazy covidem-19.

Pokud bychom se ocitli v oranžovém, nařídili by nám krajští hygienici nosit ve škole roušky. 

Semafor naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví.

R.Pacalová, 26.8.2020