Začali jsme sbírat hliník.

Škola se připojila k akci: "Člověče, recykluj s námi" ve spolupráci s firmou Metal Trade Comax,a.s.

Sbíráme plechovky od nápojů, deodorantů, víčka od jogurtů, Lipánků , Pribináčků, alobaly z čokolád, hliníkové příbory, staré hrnce, víčka od zavařovaček atd. atd.....

Vše noste do označené nádoby vedle té na olej v areálu školy.

Děkujeme!

Máme šanci vyhrát pro děti věcné ceny nebo dokonce školní výlet. Ale hlavně přispějeme ke smysluplnému znovuvyužití tohoto odpadu.

Usmívající se