Aktuální informace z mateřské školy

budou rozesílány hromadnými e- mailovými zprávami zákonným zástupcům dětí.

Na této formě sdělování se dohodli rodiče na třídní schůzce dne 3.9. 2019.