Pravidla pro školní docházku od 25.5. 2020 do 30.6. 2020

Školní docházka je v tomto období dobrovolná. Záleží na zvážení všech okolností. Zákonný zástupce žáka má povinnost podepsat čestné prohlášení – viz. web školy - Základní škola - dokumenty ke stažení.  Toto prohlášení přinese žák 25.5. do školy.

Zákonný zástupce je též povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 18.5.2020 a to prostřednictvím e- mailové zprávy na zs.vitice@centrum.cz. (V mailu vyjádřete i zda dítě bude chodit na obědy a do kdy ve škole bude). Děkujeme.

Dvacatero:

1.      Při cestě do školy se žák řídí obecnými pravidly pro krizový stav – rouška či jiné překrytí úst a dodržování vzdálenosti 2 m od ostatních.

2.      Výuka bude organizovaná podle počtu docházejících žáků – předpokládáme 3 skupiny 

-        v první třídě, ve druhé třídě a v družině, vždy s jednou paní učitelkou tak, aby žáci seděli od sebe v dostatečné vzdálenosti.  Budeme se to všichni učit! 

 3.      U vchodu do školy bude organizovat vstup určený pracovník, každý den bude žákům měřit teplotu bezkontaktním teploměrem.

4.      Žáci budou vpouštěni do školy od 7:40 hodin. Výuka bude začínat v 8:00 hodin a bude se řídit běžným zvoněním.

5.      Rozvrh předmětů se bude odvíjet podle zjištěných potřeb v návaznosti na distanční výuku.

6.      Ve třídách žáci nebudou muset mít roušky, učitelky také ne. Na chodbách, na toaletách ano.

7.      Každý žák bude sedět na stále stejném místě, kde bude i svačit.

8.      Nebude běžná tělesná výchova ani přestávkové míčové hry 

9.      Pitný režim „Stolní voda“ nebude, žáci si budou nosit své lahve s pitím.

10.  Každý žák bude mít na den 2 roušky a 2 sáčky na ně, obojí si přinese z domova.

11.  Dopolední výuka bude končit v 11:30 a po ní půjdeme na oběd a to vždy výuková skupina samostatně, aby se i v jídelně zachovaly potřebné odstupy.

12.  V jídelně bude žákům jídlo i pití přineseno i odneseno, včetně příborů – zajistí kuchařky.

13.  Před jídlem budou žáci odkládat roušku do sáčku a po jídle by si měli nasadit druhou.

14.  Po obědě bude odpolední blok výuky maximálně do 14:30 hod.

15.  Třídy se budou často větrat, budeme zařazovat relaxační cviky v rozestupech.

16.  Rodiče nebudou mít do školy přístup.

17.  Žáci budou chodit do školy v čistém oblečení, nejlépe pravidelně obměňovaném.

18.  Ranní ani odpolední družina nebude.

19.  Přihlášeným žákům bude vedena docházka běžným způsobem, kdo z žáků bude záměrně porušovat hygienická pravidla, může být ze školy vykázán opět do domácí výuky

20.  Žákům, kteří nebudou do školy docházet, bude dál poskytována výuka na dálku.

Hygienická opatření ve škole:

Po zahájení výuky budou na vlhko setřeny podlahy chodby, vydezinfikovány kliky, vypínače, futra. Po skončení výuky bude proveden důkladný úklid virucidními přípravky všech povrchů na vlhko a to zejména lavic, židlí, toalet, dveří, klik, šatnových lavic, háčků i podrážek přezůvek. Na toaletách, ve třídách a v jídelně budou k dispozici dávkovače dezinfekce, tekuté mýdlo a papírové ručníky. Doporučujeme, aby si žáci přinesli i svoje vlhčené ubrousky. Nebráníme se, když budou mít vlastní lahvičku s dezinfekcí. Obsah odpadkových košů bude pravidelně odnášen do pytlů.

Mgr. R. Pacalová, 3.5. 2020